Betonmast Sverige


 

2014 startades Betonmasts verksamhet i Göteborg. Ett bra beslut kan vi i efterhand konstatera, när vi ser tillbaka på de senaste årens utveckling.

I BetonmastHæhres DNA finns den ständiga strävan att utvecklas. Att alltid bli bättre och att anta nya och större utmaningar. Därför var vår nästa etablering i Stockholm självklar. Lika klar är vägen framåt – fler etableringar står på tur och förvärv undersöks löpande.

I början av 2017 kunde vi presentera den goda nyheten, att Betonmast fusionerar verksamheten med en av Norges största anläggningsentreprenörer, Hæhre- Isachsen Gruppen. Med deras stora erfarenhet och produktionskapacitet inom anläggning och infrastruktur, skapas mycket goda möjligheter för BetonmastHæhre att bli en betydande aktör på den svenska bygg- och anläggningsmarknaden.

Vad är det då som gör att vi lyckats med våra projekt och även överträffat våra högt satta mål? Det beror på alla motiverade medarbetare i en effektiv organisation, där alla arbetar och verkar i samma riktning. Vi mäts på helheten och alla blir belönade när vi når målen. Inte bara cheferna. Det leder till att vi hjälper varandra, istället för att tävla mot varandra. Vår platta organisation gör oss dessutom snabba. Det underlättar för våra kunder, som direkt får kontakt med den som har mandat att lösa problemet. Att vi är organiserade som en parallell koncern till BetonmastHæhre Norge ger oss också stora fördelar. De omfattande norska resurserna gör oss starka, samtidigt som vi råder över vår egen verksamhet, kan ta snabba beslut och verkligen fokusera på våra lokala projekt.


Våra fundament är:

  • Tätt på, vi är närvarande, uppdaterade, ledande, delaktiga och ser en stor glädje i att lyckas.
  • Stolthet, vi är stolta över vilka vi är, hur vi jobbar och var vi kommer ifrån.
  • Lönsamhet, lönsamhet går alltid före volym och är en förutsättning för resultat och tillväxt.
  • Kompetens, vi säkerställer att alla som engageras i våra projekt har förmågan och viljan att utföra sin uppgift.
  • Inkluderande, vi är ett lag där alla anställda och samverkande ingår och är lika betydelsefulla. Vi bryr oss om varandra.

Har vi då lyckats? Om vi ser till våra specifika mål som tryggt hem och ekonomiska mål och våra fundament så har vi lyckats. Men vi slår oss inte till ro utan vi ska höja våra målsättningar och antar därför hela tiden nya utmaningar. Våra övriga mål är att överträffa alla och allas förväntningar, vara en självklar partner, attrahera och behålla kvalificerade medarbetare, vara moderna, innovativa och utvecklande samt öka volym och lönsamhet. Vi är där – men vi kan gå längre. Det vill vi och det ska vi. Följ med på vår resa – som medarbetare, kund eller partner. Du är välkommen.


Kontaktinformation

BetonmastHæhre Sverige

Besöksadress

Mölndalsvägen 42
41263 Göteborg

Telefon: + 47 22 17 54 80

E-post: info@betonmast.se

Organisationsnummer: 559097-2724

FaktureringsinformationVerksamheter

Betonmast Göteborg

I BetonmastHæhre Göteborg gillar vi projekt och att lyckas. Att lyckas för oss är att nå våra mål samtidigt som vi gör det i linje med våra visioner om värdeskapande och positiva upplevelser.

Läs mer

Betonmast Stockholm

Etableringen av vår verksamhet i Stockholm är nu avklarad och våra första projekt är i produktion. Med kunden och projekten i fokus jobbar nu våra kompetenta och engagerade medarbetare med ett tydligt mål.

Läs mer