Om BetonmastHæhre


BetonmastHæhre – en komplett bygg- och anläggningskoncern

BetonmastHæhre är en av Norges störste och mest kompletta bygg- och anläggningskoncerner med verksamhet inom områdena bygg, anläggning och projektutveckling. Koncernen är resultatet av fusionen mellan Betonmast och Hæhre Isachsen-Gruppen vilken ägde rum 2017. Koncernen har verksamhet i hela Norge och växer starkt på den svenska marknaden. Antalet anställda är ca 2500 och omsättningen för 2017 beräknas överstiga 10 miljarder NOK.

Den framtida expansionen i BetonmastHæhre kommer att ske genom förvärv av verksamheter med gott renommé eller etableringar i geografier eller i marknadssegment där vi ännu inte finns representerade. Koncernens verksamhetsområden bygg, anläggning och projektutveckling och sammanslagning av olika verksamheter, har skapat grunden till koncernens solida kompetens. Koncernen är indelad i fyra divisioner; Division Bygg, Division Anläggning, Division Projektutveckling och Division Sverige.

 


 

BetonmastHæhre – Division bygg

Byggverksamheten har sitt ursprung i Betonmast som etablerades 2006. Verksamheten omfattar idag 15 bolag vilka täcker stora delar av Norge och två bolag i Sverige; i Göteborg och Stockholm. Vi bygger allt ifrån småhus till stora och komplexa bostads- och kommersiella projekt. Våra kunder är både privata och offentliga och vi erbjuder specialistkompetens inom samverkansentreprenader och projektutveckling.


 

BetonmastHæhre – Division anläggning

Anläggning – stora projekt

Anläggning – stora projekt kommer ursprungligen från Hæhre Entreprenør som är Norges största anläggningsföretag med huvudfokus på projekt kring infrastruktur, energi samt andra större och komplexa anläggningsprojekt. Sedan starten 1974 har verksamheten utvecklats och erbjuder idag unik kompetens och en komplett maskinpark för att ta sig an de mest komplexa projekten. Hæhre Entreprenør genomför för närvarande flera stora vägprojekt för Statens Vegvesen og Nye veier.

Regional anläggning

Isachsen Anlegg är en regional anläggningsverksamhet med huvudfokus på grundläggning och infrastruktur. Isachsen bildades 1986 och utför projekt för både offentliga och privata kunder och bidrar med erfarenhet, solid kunskap dokumenterad kvalitet i genomförandet.

 


 

BetonmastHæhre – Division Projektutveckling

BetonmastHæhre projektutveckling utvecklar och utför såväl bostadsprojekt som kommersiella projekt i centrala områden.I portföljen finns dessutom flera utvecklingsfastigheter. Division Projektutveckling förädlar och skapar mervärde, antingen på egen hand eller också i partnerskap med externa samarbetsparter.

 


 

BetonmastHæhres ägarstruktur

Våren 2017 genomförde BetonmastHæhre en riktad emission som tillförde koncernen nytt kapital. In på ägarsidan kom OBOS och några av norges största aktiefonder. Cirka 61 procent av koncernen är ägd av de anställda. Med en stärkt balansräkning och en bred ägarstruktur står vi väl rustade för att fortsätta växa. I samband med emissionen har koncernen kommunicerat ett intresse för en framtida börsintroduktion.

 


 

Lång erfarenhet av projektledning

Vår styrka är vår effektiva organisation och våra korta beslutsvägar. Vi jobbar tätt med byggherren för att ta aktiv del i arbetet med att finna de bästa lösningarna både vad gäller kvalitet, produktion och ekonomi. Vi lägger vikt vid ett nära samarbete genom alla faserna i projektet. Målet är ett resultat alla parter kan vara stolta över – och som håller för kommande generationer.

 


 

Kvalitet och dokumentation

BetonmastHæhre har ett väl fungerande kvalitetssystem med inarbetade rutiner för kvalitetsstyrning och dokumentation. Kvalitet handlar inte bara om slutprodukten utan kvalitet ska genomsyra hela processen. Dokumentation är en viktig del av detta arbetet så att både kunden och vi hela tiden kan stämma av att allt är gjort i enlighet med regler och avtal. Våra kunder och samarbetspartners ska känna sig trygga i att de möter professionella och seriösa medarbetare överallt på alla positioner.