Historien om Betonmast

<<…..Ja, som i Betongmast, bara utan G. Betonmast. Betoooonmast!  Betonmast….. utan G…..>> En vardagssituation – en medarbetare skall uppge firmanamnet, Betonmast, men utan G. Ändå förstår motparten inte. Varför är det så? Vart tog G:et vägen? Här är historien om Betonmast, i kortversion.

År 1923 tillverkade entreprenören Aamund K. Bu en flaggstång i betong hemma på gården i Bu. Han patenterade metoden och etablerade ett företag som skulle bygga höghöjdsmaster i betong. Företaget hette Betonmast. Ett namn bestående av ”beton”, efter dåtidens danskinspirerade stavning för betong, och ”mast” efter den tilltänkta produkten. Alltså – Betonmast; ett företag som tillvkerkade och satte upp master i betong.

På 30-talet gick HCA Melbye AS in som delägare. Idag är de den största enskilda aktieägaren i Betonmast.

Åren som följde satte Betonmast upp ett betydande antal betongmaster i Norge där ”Vinstralinjen” i Gudbrandsdalen är den mest kända. Allt eftersom åren gick blev betongmasterna ersatta av stålmaster och sedan försvann huvudmarknaden utanför Norge. Starkströmsverksamheten såldes till Tyskland och kvar i Norge satt man med ett mindre anläggningsföretag – Betonmast Entreprenør.

 


 

1 maj 2006 blev Betonmast Bygg etablerat. På kort tid rekryterade man många av branschens bästa entreprenörer och fick snabbt en stabil omsättning.

2008 bildade Betonmast sitt första dotterbolag; Betonmast Bygg Bergen AS. Senare följde Betonmast Bygg Østfold (etablerat 2009), Byggmester Asle Thorsen (förvärvat 2009), Betonmast Bygg Romerike (etablerat 2010), Eiendomsutviklingsselskapet Horisont (etablerat 2010), Toten Bygg og Anlegg (förvärvat 2010), Byggmester Rotstigen (förvärvat 2010) och TBA Eiendom (förvärvat 2010). 2011 förvärvade Betonmast AS Selvaagbygg, och 2012 stod Primahus Entreprenør och Team-Bygg på tur. Våren 2013 blev Betonmast Buskerud-Vestfold etablerat och hösten 2013 startade man Betonmast AB i Göteborg. Våren 2017 fusionerade Betonmast-koncernen med Hæhre Isachsen gruppen och skapade den nya koncernen BetonmastHæhre. 2017 var också året då Betonmast Stockholm startades.

Betonmast är idag en koncern med ca 2500 anställda och en omsättningen för 2017 som beräknas överstiga 10 miljarder NOK. Vi är indelade i fyra divisioner; Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Sverige.

Betongmasten som Bu tillverkade 1923 står kvar på gården i Hardanger än idag. Den står där som en en symbol över det entreprenörskap och den skaparglädje som alltid har präglat Betonmast.