Projektdetaljer
Kund Grön Bostad Intellektet AB genom ByggVesta Development AB
Adress Linköping
Verksamhetsområde Sverige
Verksamhet Betonmast Stockholm
Projekttyp Bostäder
Kontraktsform Totalentreprenad
Kontraktssumma 390 MSEK
Status Under utveckling
Startdatum 1. juni 2018
Färdigt datum 30. juni 2020
Kontakt Marcus Garheden

I Linköping, på bara ett par minuters avstånd från campus, utvecklas Colonia 2 med 374 studentlägenheter. Lägenheterna kommer att fördelas på sju huskroppar norr respektive söder om det befintliga området Colonia.

I norr byggs ett punkthus och två lamellhus på ett ge­mensamt garage och i söder byggs ett punkthus samt tre lamellhus. I lamellhusen finns studentlägenheter om 1–3 rok på 25–43 kvm. I punkthusen finns något större lägenheter, till största delen 2–3 rok om 39–56 kvm.